Nano black pearl – nano bảo vệ sơn xe máy

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Nano black pearl – nano bảo vệ sơn xe máy
  • Xuất xứ: Nhà máy Carchem – Anh Quốc
  • Phân phối :Công ty Nhị Hồng
  • Dung tích: 50ml
  • Ứng dụng: Bề mặt sơn ô tô – xe máy
  • Công dụng :Bảo vệ bề mặt sơn